Reglement

1 Deelnemende groepen bestaan uit 2 of 3 personen. De groep neemt zelf mee wat ze tijdens de Tapawingohike denkt nodig te hebben.

2 Elke groep zoekt haar route langs tenminste alle verplichte en de gekozen keuzeposten. Hierbij mag slechts gebruik gemaakt worden van een kompas, kaarthoekmeter en een watervaste stift. Voor de bikkels zijn er ook bonusposten.

3 Het gebruik van ander kaartmateriaal dan door de organisatie verstrekt is niet toegestaan.

4 De gehele route dient te voet met bagage te worden afgelegd. De organisatie heeft het recht om de bagage bij start en finish van de tocht te wegen.

5 In de directe omgeving van elke post hangt een postcontrolekaart. Op deze kaart staat het postnummer en een postcode. De postcode moet overgenomen worden op het posten-registratie-formulier. Zowel de groepsnaam als de aankomsttijd moeten op de postcontrolekaart van de post worden ingevuld. Bij onvolledig en/of onleesbaar invullen van deze gegevens wordt de post als gemist beschouwd.

6 Indien de kaart van de post is verdwenen, moet een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de post worden gegeven. Op basis hiervan beoordeelt de organisatie of de groep de post al dan niet heeft gemist.

7 Alle posten moeten door de volledige groep (inclusief bagage) worden aangedaan.

8 Borden als "Verboden toegang" etc. gelden ook voor deelnemers van de Tapawingohike.

9 Op de lunchpost krijgt iedere groep op de eerste dag een maximale bonustijd van 30 minuten, op de tweede dag 40 minuten. Alleen de tijd die doorgebracht is op deze verplichte post komt hiervoor in aanmerking.

10 Indien de algehele conditie van een groepslid hiertoe aanleiding geeft, kan zijn of haar bagage op een bemande post achtergelaten worden. Dit levert een straftijd op van 60 minuten. Het uitvallen van een groepslid levert ook een straftijd van 60 minuten op. Per persoon kan slechts één keer per dag een straftijd van 60 minuten worden opgelegd.

11 Bestaat een groep door uitval nog slechts uit één persoon, dan mag deze alléén verder lopen na toestemming van de postbemanning.

12 Elke minuut die een groep na 16:00 uur op de eindpost van de tweede dag arriveert, wordt tienvoudig als straftijd verrekend.

13 Wordt een benodigde post gemist, dan wordt de groep geplaatst onder de groep met de grootste totaaltijd die wel alle benodigde posten heeft bezocht.

14 Deelname aan de Tapawingohike is geheel voor eigen risico. Noch de organisatie, noch de groep waarvan zij lid zijn, is aansprakelijk voor schade in welke vorm ook.

15 In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.